List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Site policy All users

Summary

Polityka prywatności platformy elearningowej Nasza Era Sp. z o.o.

Full policy

Polityka prywatności Platformy E-learningowej

§1 Informacje ogólne

Niniejszy dokument - Polityka Prywatności Platformy E-learningowej określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z platformy e-learningowej zwanej dalej „Platformą” dostępnej pod adresem: http://elearning.naszaera.pl.

Właścicielem i administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest Nasza Era Sp. z o.o. , 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, Regon: 140571984, NIP: 8381771140, e-mail: biuro@naszaera.pl

§2 Dane osobowe i ich ochrona

 1. Baza danych osobowych użytkowników serwisu składa się z podanych dobrowolnie przez użytkownika danych niezbędnych do stworzenia konta na platformie (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz danych opcjonalnych: miasto, kraj. Wszystkie dane podawane są przez użytkownika dobrowolnie i nie zostaną sprzedane/udostępnione osobom trzecim przez Administratora bez zgody użytkownika.
 2. Użytkownicy zakładający konta w serwisie wyrażają zgodę na przechowywanie, gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych – w celach statystycznych, w celach związanych z korzystaniem z serwisu, dostosowaniem usług do konkretnego użytkownika, działaniem wewnętrznej poczty, rozliczaniem/obsługą transakcji oraz ustalaniem postępów w nauce. Użytkownicy akceptują również zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownicy mają możliwość swobodnego dostępu, modyfikacji, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych w każdej chwili na wyraźne żądanie przekazane administratorowi – przy czym usunięcie wszystkich danych doprowadzi do usunięcia konta i zaprzestania możliwości korzystania z Platformy.
 4. Administrator zapewnia stosowanie środków zabezpieczających – zarówno fizycznych, sprzętowych jak i stosownego oprogramowania, w tym szyfrowania zabezpieczonego certyfikatem bezpieczeństwa – mających na celu ochronę przekazanych danych osobowych użytkowników przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem czy zmianą. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników bez ich zgody osobom niepowołanym.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych pozostających poza jego kontrolą – w tym stanowiących konsekwencję udostępniania konta przez użytkownika osobom trzecim, upublicznienia hasła do konta przez użytkownika czy naruszenia zabezpieczeń komputerowych użytkownika poprzez osoby trzecie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail w zakresie dotyczącym świadczonych usług.

§3 Polityka plików cookies i innych rozwiązań informatycznych

 1. Administrator korzysta z dwóch cookies:
  • „Sesyjny” plik cookies nazywany „Moodle Session” - niewielkie informacje tekstowe wysyłane do przeglądarki, które przeglądarka następnie odsyła przy następnych wejściach na Platformę. „Cookies” używany głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Dzięki temu, użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na daną stronę internetową lub przejdzie z jednej strony na inną.
  • „Stały” plik cookies nazywany „MOODLEID” - przechowywany jest w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookies lub do czasu jego usunięcia przez Użytkownika. Jest w nim zapamiętana Twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tą stronę pole „nazwa użytkownika” na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Można zrezygnować z tego cookie – wówczas każdorazowo trzeba będzie wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.
 2. Korzystanie z przedmiotowych plików nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika / stosowanym przez niego oprogramowaniu.
 3. Administrator nie stosuje innych rozwiązań technicznych, stanowiących formę ingerencji w sprzęt/oprogramowanie użytkownika - w tym w postaci wtyczek/dodatków do przeglądarki internetowej.
 4. Platforma wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Platformy. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

§4 Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z Platformy.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

§5 Pozostałe regulacje

 1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać udostępniane mu zasoby serwisu – chronione prawami autorskimi – wyłącznie na własny użytek w celach niekomercyjnych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez innych użytkowników serwisu.
 3. Użytkownik korzystając z Platformy E-learningowej akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji zmian Polityki Prywatności.
 5. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres: biuro@naszaera.pl